Compliance Officer (ISO/NEN 19600 compliance management)

Categorieën: Fraude preventie
Verlanglijst Delen
Deel cursus
Pagina link
Deel op social media

Over cursus

 

Organisaties die op de lange termijn succesvol willen zijn, moeten een cultuur van integriteit en compliance onderhouden en rekening houden met de behoeften en verwachtingen van belanghebbenden. Integriteit en compliance zijn daarom niet alleen de basis, maar ook een kans, voor een succesvolle en duurzame organisatie.

Compliance is een resultaat van het door een organisatie voldoen aan haar verplichtingen en wordt duurzaam gemaakt door het in te bedden in de cultuur van de organisatie en in het gedrag en de houding van de mensen die voor de organisatie werken. Het geniet de voorkeur het compliancemanagement, zonder de onafhankelijkheid ervan in het gedrang te brengen, te integreren in de financiële, risico-, kwaliteits-, milieu- en gezondheids- en veiligheidsmanagementprocessen en in de operationele eisen en procedures van de organisatie.

Een doeltreffend, organisatiebreed compliancemanagementsysteem stelt een organisatie in staat aan te tonen zich te committeren aan het naleven van relevante wetten, waaronder begrepen wettelijke eisen, van branchecodes en organisatienormen, en aan het voldoen aan normen voor goede corporate governance, best practices, gedragscodes en maatschappelijke verwachtingen.

De benadering van compliance door de leiding van een organisatie wordt idealiter vormgegeven door het toepassen van kernwaarden, algemeen aanvaarde normen voor corporate governance en ethische en maatschappelijke normen. Het inbedden van compliance in het gedrag van de mensen die voor een organisatie werken, is vooral afhankelijk van het leiderschap op alle niveaus en van duidelijke waarden van de organisatie, evenals van erkenning en implementatie van maatregelen die compliant gedrag, bevorderen. Indien dit niet op alle niveaus van een organisatie het geval is, is er een risico van non-compliance.

Binnen een aantal jurisdicties hebben rechters het commitment tot compliance van organisaties via hun compliancemanagementsysteem meegenomen in de afweging bij het vaststellen van een passende straf voor overtredingen van relevante wetgeving. Regulerende en rechtsprekende instanties kunnen dus ook van deze internationale norm profiteren door hem als benchmark te gebruiken.

Organisaties zijn er steeds meer van overtuigd dat ze door het toepassen van bindende waarden en passend compliancemanagement hun integriteit kunnen beschermen en non-compliance met de wet kunnen voorkomen of beperken. Integriteit en doeltreffende compliance zijn daarom belangrijke elementen van goed, toegewijd management. Compliance draagt ook bij aan het maatschappelijk verantwoorde gedrag van organisaties.

Deze internationale norm schrijft geen eisen voor, maar biedt richtlijnen inzake compliancemanagement- systemen en aanbevolen werkwijzen. De richtlijnen in deze internationale norm zijn bedoeld om toegespitst te kunnen worden op de betreffende organisatie en het gebruik van deze richtlijnen kan verschillen, afhankelijk van de omvang en de mate van volwassenheid van het compliancemanagementsysteem van een organisatie en van de context, aard en complexiteit van de activiteiten van de organisatie, waaronder het compliancebeleid en de compliancedoelstellingen.

Toon meer

Wat wil je leren?

  • Je kunt op basis van het beantwoorden van de vragen in de opleiding jouw organisatie in 99 dagen compliant maken. De richtlijn die wordt gebruikt is ISO/NEN 19600. De richtlijn aanschaffen geeft slechts aan waaraan je zou moeten voldoen maar legt niet uit hoe je te werk dient te gaan.

Cursus inhoud

Inleiding
Alvorens van start te gaan met het compliant maken van de organisatie, is het van belang deze aanwijzingen goed door te nemen. Het systeem bestaat uit de volgende stappen en hoofdstukken. Houd de volgorde van deze stappen aan. Je begint bij het invullen van de vragen bij 'Hoofdstuk 4'. Mochten vragen niet duidelijk zijn, dan kijk je in de NEN richtlijn bij hoofdstuk 2. Deze richtlijn is niet door ons samengesteld maar door NEN. Je kunt een eigen exemplaar aan vragen bij NEN, dit hoeft niet. Wij werken onder licentie bij hen. Bij onduidelijkheden in de vraagstelling kan je in dit document meer informatie vinden over de achtergrond van de vraag. Je hoeft dit document niet door te nemen, raadpleeg het als hier noodzaak toe is. De vraagnummers corresponderen met de omschrijving in dit document. Omdat de richtlijn actief begint met hoofdstuk 4 hebben wij dezelfde volgorde aangehouden. Dit geldt ook voor de andere hoofdstukken. Houd gelijktijdig de vragen en antwoorden buiten dit systeem beschikbaar om een rapportage te maken voor het implementeren van het compliance management. Implementeer compliancemanagement in de organisatie, blijf verbeteren en blijf controleren middels de PDCA methode. Indien het gehele programma is doorlopen, kun je zelf een rapport opmaken of dit door ons laten verzorgen. Wil je dit door ons laten verzorgen? Vraag dan om meer informatie hierover. Jouw organisatie voldoet aan compliancemanagement ISO/ NEN 19600 in 99 dagen. Voor vragen kun je bellen met Gerard van den Berg op +316 52380418 of +297 6628564

De richtlijn

Hoofdstuk 4
Vul alle vragen zo nauwkeurig mogelijk in Inhoud van dit hoofdstuk . 4 Context van de organisatie . 4.1 Inzicht verkrijgen in de organisatie en haar context . 4.2 Inzicht verkrijgen in de behoeften en verwachtingen van belanghebbenden . 4.3 Het toepassingsgebied van het compliance managementsysteem vaststellen . 4.4 Compliance managementsysteem en beginselen van goed bestuur 
 . 4.5 Compliance verplichtingen 
 . 4.5.1 Identificatie van compliance verplichtingen . 4.5.2 Onderhouden van compliance verplichtingen . 4.6 Identificatie, analyse en evaluatie van compliance risico’s

Hoofdstuk 5
Inhoud van dit hoofdstuk 5 Leiderschap 5.1 Leiderschap en betrokkenheid 5.2 Compliance beleid 5.2.1 Algemeen 
 5.2.2 Ontwikkeling 5.3 Rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen de organisatie 5.3.1 Algemeen 5.3.2 Toewijzen van verantwoordelijkheid voor compliance in de organisatie 5.3.3 Rol en verantwoordelijkheid van bestuur en directie 5.3.4 Compliance functie 5.3.5 Managementverantwoordelijkheden 5.3.6 Verantwoordelijkheid medewerkers

Hoofdstuk 6
6 Planning
 Inhoud van dit hoofdstuk 6.1.Maatregelen om compliancerisico's aan te pakken. 6.2 Compliancedoelstellingen en de planning om ze te bereiken

Hoofdstuk 7
7 Ondersteuning Inhoud van dit hoofdstuk 7.1 Middelen 7.2 Competentie en training 7.2.1 Competentie 7.2.2 Training 7.3 Bewustzijn 7.3.1 Algemeen 7.3.2 Gedrag 7.4 Communicatie 7.4.1 Algemeen 7.4.2 Interne communicatie 7.4.3 Externe communicatie 7.5 Gedocumenteerde informatie 7.5.1 Algemeen 7.5.2 Creëren en actualiseren 7.5.3 Beheer van gedocumenteerde

Hoofdstuk 8
8 Uitvoering
 Inhoud van dit hoofdstuk 8.1 Operationele planning en beheersing 8.2 Vaststellen van beheersmaatregelen en procedures 8.3 Uitbestede processen

Hoofdstuk 9
9 Evaluatie van de prestaties Inhoud van dit hoofdstuk 9 Evaluatie van de prestaties 9.1 Monitoren, meten, analyseren en evalueren 9.1.1 Algemeen 9.1.2 Monitoren 9.1.3 Bronnen van feedback over complianceprestaties 9.1.4 Methoden voor het vergaren van informatie 9.1.5 Analyse en indeling van informatie 9.1.6 Ontwikkeling van indicatoren 9.1.7 Compliancerapportage 9.1.8 Inhoud van compliancerapporten 9.1.9 Registratie 9.2 Audit 9.3 Directiebeoordeling

Hoofdstuk 10
10 Verbetering Inhoud van dit hoofdstuk 10 Verbetering 10.1 Afwijkingen, non-compliance en corrigerende maatregelen 10.1.1 Algemeen 10.1.2 Escalatie 10.2 Continue verbetering

Student waarderingen & beoordelingen

Nog geen beoordeling
Nog geen beoordeling